Tyxo.bg counter
вторник , 18 юни 2019

ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ ВСЕ ОЩЕ Е ХИМЕРА

За близо две години откакто e начело на старозагорската Адвокатска колегия, нейният председател Златина Йовчева и действащият Адвокатски съвет, инициираха много социални мероприятия за сплотяване на адвокатите в града. Във връзка със 130-годишнината от приемането на първия закон за адвокатурата тукашните представители на адвокатската гилдия ще посетят Охрид. Визитата е съчетана със семинар за неравноправните клаузи на потребителските договори и защитата на потребителите по такива договори. На 22 ноември е големият Бал на адвоката. В него са поканени да се включат всички тукашни юристи. Освен забавната част е предвидена и официална с връчване на почетни плакети за лица с особен принос за развитието на старозагорската Адвокатска колегия. Нейният председател Златина Йовчева е категорична, че със своите близо 425 членове местната колегия е на пето място в страната по брой на вписаните адвокати. Според критерия възраст, тя обаче е застаряваща. Другото притеснително за бранша е, че от въпросните 425 членове по дела се явяват не повече от 200, като много от колегите никога не влизат в съдебна зала, по една или друга причина. За съжаление лош имидж на професията правят адвокати без кантори, приемащи клиенти по домовете си и такива, които спират своето обучение след студентската скамейка. За да си добър адвокат в днешно време, освен да си натрупал богат житейски  опит и стаж, трябва и да четеш много и да се развиваш постоянно. Най-хубавото в старозагорската колегия е приемствеността и навлизането на все повече и по-добре подготвени млади адвокати. Златина Йовчева с болка отбеляза, че бленуваното електронно правосъдие все още е химера. Старозагорската Адвокатска колегия е създала собствено мини електронно правосъдие. То осигурява електронен достъп на членовете на колегията до делата, по които са пълномощници. Тази практика обаче, трябва да я има в цялата страна. Всеки адвокат трябва да може да прави електронни справки във всички съдилища по делата, по които е пълномощник.  В своята практика адвокатите се спречкват с много трудности – липсата на достъп до много от регистрите, достъпни за съда, прокуратурата и други административни органи, липсата на разбиране от много институции, че адвокатът е представител на дадено лице на основание адвокатското пълномощно и не е нужно нотариално заверено такова.   В старозагорския съдебен район проблеми между адвокати и нотариуси и частните съдии изпълнители никога не е имало. Адвокатският съвет винаги се е старал под формата на обща дискусия и взаимно изслушване да постига съгласие с другите юридически гилдии, без да си пречим на работата и да изземваме предоставените със закон функции и дейности. За финал Златина Йовчева отбеляза, че истински уважаващ себе си е този адвокат, който е специализиран в определена правна област. Добрата му професионална подготовка го прави търсен сред клиентите.

Иван НЕЙКОВ

Leave a Reply