Tyxo.bg counter
неделя , 20 октомври 2019

ДА ГОВОРИМ ЛИ ЗА ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Колегата Вукодинов сънувал, че се събужда на 1-ви април и всички европейски страни са с изравнени земеделски субсидии. Това е краткият коментар на Цветан Берберов – председател на Тракийския съюз на зърнопроизводителите (ТСЗ) – за категоричното Против, гласувано в земеделската комисия на ЕП, по отношение на изравнените плащания за земеделие в ЕС. Всъщност такава е и като цяло тенденцията на новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Независимо от новия парламент, ние си оставаме в познатата действителност: Всички са равни, но някои са по – равни. Нямаме надежди в това отношение – изравняването на субсидиите е химера. В резултат земеделието започва да става все по- неатрактивно и за земеделските производители, и за младите хора, не само в България – действителността далеч не е само българска. Според мои приятели навън, земеделците продължават да са най-бедното съсловие. Не знам в каква степен е удачно да се говори за дигитализация в земеделието. Защото търговията със земеделска продукция расте, без  покачване на доходите на земеделците. Стигаме до парадокса: производство със скъпи суровини, продажба на евтина стока. А субсидиите далеч не компенсират разликата. Плащанията са константни. Докато представете си колко се повиши цената на земеделската земя – от 80лв/дка при приема ни в ЕС до настоящите 1500 – 2000 лв/дка. Сблъскваме се и с огромен недостиг на човешки ресурс, което води до ново оскъпяване на производството ни – за да задържим работници сме длъжни да повишим заплатите им. Да не пренебрегваме и политиците, за които често казваме че функцията им е да помагат – не да пречат. Те непрекъснато ни предлагат нови законодателни рамки, изискващи все по-големи и по-големи плащания– нямам предвид само актуалните напоследък хрумвания като закон за градушките, нови плащания за сертифициране или стандартизиране на стопанствата. Плащания, които ние трябва да направим към специалисти с висок интелектуален труд, но пък същевременно стойност, която земята не може да произведе – цената на зърното отдавна не е претърпявала корекции. Какво да говорим за високи технологии в земеделието, след като „печалбата“ ни далеч не стига за покриването на всички тези разходи. И всичко това върху базата на едно непрогнозируемо производство – немалка финансова тежест, при невъзможност за разчети, коментира още Цветан Берберов. Ситуацията в бранша, според него, се влошава дори още повече от предстоящото отсъствие на работеща ОСП – очаква се реалният й старт да е не по-рано от 2022г. Това със сигурност ще доведе до още по-голяма неяснота за земеделците – и по отношение на неуточнените все още „тавани“ на плащанията, и по отношение на приспадането на работните заплати и пр. и пр. Оптимистичният план в момента председателят на старозагорските зърнопроизводители вижда единствено в падналите напоследък дъждове, които все пак са някаква надежда за реколтиране.

Пенка ПАРАШКЕВОВА

Leave a Reply